فرصت ویژه سرمایه گذاری در شهر هشتگرد 🔺احداث زمین ورزشی اسکیت در پارک دانشجو 🔺متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد سرمایه گذاری شهرداری هشتگرد مراجعه نمایند. 🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد @hashtgerdcity

فرصت ویژه سرمایه گذاری در شهر هشتگرد
🔺احداث زمین ورزشی اسکیت در پارک دانشجو
🔺متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد سرمایه گذاری شهرداری هشتگرد مراجعه نمایند.
🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد
@hashtgerdcity