🔺در پی برگزاری نشست هم اندیشی مدیریت شهری هشتگرد با صاحب نظران برای احداث گذر فرهنگی این شهر از محل اعتبارات شهرداری در سال ۱۴۰۲ ، دبیرخانه گذر فرهنگی هشتگرد تشکیل و فرم شرکت در فراخوان ارائه طرح ها و ایده های هنرمندان و صاحب نظران منتشر می گردد. 🔺 علاقمندان پس از تکمیل […]

 

🔺در پی برگزاری نشست هم اندیشی مدیریت شهری هشتگرد با صاحب نظران برای احداث گذر فرهنگی این شهر از محل اعتبارات شهرداری در سال ۱۴۰۲ ، دبیرخانه گذر فرهنگی هشتگرد تشکیل و فرم شرکت در فراخوان ارائه طرح ها و ایده های هنرمندان و صاحب نظران منتشر می گردد.

🔺 علاقمندان پس از تکمیل آن را به دبیرخانه گذر فرهنگی مستقر در ساختمان مرکزی شهرداری ارائه نمایند.

✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد

@hashtgerdcity