معارفه در شهرداری هشتگرد 🔺به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد :در جلسه ای با حضور مهندس رئیسی سرپرست شهرداری هشتگرد ،معاونین و مسئولین واحدهای شهرداری با حکم مهندس رئیسی: 🔺 مهندس جلیل امینی به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری ،مهندس احمد کمالی به عنوان سرپرست معاونت شهرسازی و معماری ، […]

معارفه در شهرداری هشتگرد

🔺به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد :در جلسه ای با حضور مهندس رئیسی سرپرست شهرداری هشتگرد ،معاونین و مسئولین واحدهای شهرداری با حکم مهندس رئیسی:

🔺 مهندس جلیل امینی به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری ،مهندس احمد کمالی به عنوان سرپرست معاونت شهرسازی و معماری ، علیرضا علیزاده به عنوان سرپرست معاونت عملیات آتش نشانی ، خدمات ایمنی و سید حمید حسینی به عنوان سرپرست عملیات و آموزش و پیشگیری آتش نشانی شهرداری هشتگرد منصوب شدند .