🔺طی مراسمی با حضور مهندس رئیسی شهردار هشتگرد ، معاونت توسعه و جمعی از مسئولین واحد های شهرداری هشتگرد ، مهندس محمود جهان بخشی به عنوان سرپرست اداره شهرسازی و معماری شهرداری معرفی و از زحمات جناب آقای مهندس حسین شفیعی در زمان تصدی تقدیر و تشکر به عمل آمد. ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۲ 🔺روابط […]

 

🔺طی مراسمی با حضور مهندس رئیسی شهردار هشتگرد ، معاونت توسعه و جمعی از مسئولین واحد های شهرداری هشتگرد ، مهندس محمود جهان بخشی به عنوان سرپرست اداره شهرسازی و معماری شهرداری معرفی و از زحمات جناب آقای مهندس حسین شفیعی در زمان تصدی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

۲۰ شهریورماه ۱۴۰۲

🔺روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد