نشست مدیریت شهری هشتگرد با هنرمندان 🔺در سومین روز از هفته فرهنگی هشتگرد و با دعوت کمیته فرهنگ و هنر ذیل کمیسیون فرهنگی شهرداری و شورای اسلامی شهر ، جلسه هم اندیشی مدیریت شهری با هنرمندان در سالن جلسات مجتمع فرهنگی هنری ۹ دی برگزار شد . 🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر […]

نشست مدیریت شهری هشتگرد با هنرمندان

🔺در سومین روز از هفته فرهنگی هشتگرد و با دعوت کمیته فرهنگ و هنر ذیل کمیسیون فرهنگی شهرداری و شورای اسلامی شهر ، جلسه هم اندیشی مدیریت شهری با هنرمندان در سالن جلسات مجتمع فرهنگی هنری ۹ دی برگزار شد .

🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد