شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد برگزار می کند همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در شهر هشتگرد جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ساعت ۷ صبح مسیر حرکت : جاده تندرستی به سمت بوستان بانوان 🔺همراه با بزرگ ترین مسابقه طناب کشی و اهدای جوائز ارزنده به شرکت کنندگان ✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی […]

شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد برگزار می کند

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در شهر هشتگرد

جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ساعت
۷ صبح

مسیر حرکت : جاده تندرستی به سمت بوستان بانوان

🔺همراه با بزرگ ترین مسابقه طناب کشی و اهدای جوائز ارزنده به شرکت کنندگان

✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد

@hashtgerdcty