❇️ آگهی مناقصه عمومی شهرداری هشتگرد 🔺 پروژه احداث پل بر روی رودخانه خور در شهرک کوثر 🔺متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه نمایند . 🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد @hashtgerdcity

❇️ آگهی مناقصه عمومی شهرداری هشتگرد

🔺 پروژه احداث پل بر روی رودخانه خور در شهرک کوثر

🔺متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه نمایند .

🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد
@hashtgerdcity