🟢 نمایشگاه گل و گیاه ، صنایع دستی و سوغات محلی هشتگرد از روز شنبه ۲۲  الی جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۰ الی ۲۰ در بوستان بانوان«پروین اعتصامی» واقع در بلوار کارگر شهر هشتگرد پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود. 🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد

🟢 نمایشگاه گل و گیاه ، صنایع دستی و سوغات محلی هشتگرد از روز شنبه ۲۲  الی جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۰ الی ۲۰ در بوستان بانوان«پروین اعتصامی» واقع در بلوار کارگر شهر هشتگرد پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد