گزیده ای از تلاش زحمت کشان حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری هشتگرد ، شامل هرس فرم درختان ، آبیاری ، گلکاری ، کند و کوب ، تعمیرات ، انتقال پسماند های گیاهی ، چمن زنی ، حاشیه زنی و نظافت که بصورت روزانه و دوره ای بمنظور حفظ و نگه داری و زیباسازی فضاهای سبز […]

گزیده ای از تلاش زحمت کشان حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری هشتگرد ، شامل هرس فرم درختان ، آبیاری ، گلکاری ، کند و کوب ، تعمیرات ، انتقال پسماند های گیاهی ، چمن زنی ، حاشیه زنی و نظافت که بصورت روزانه و دوره ای بمنظور حفظ و نگه داری و زیباسازی فضاهای سبز شهر انجام میگیرد.