🔺فروش سه قطعه زمین در شهرک بعثت هشتگرد 🔺متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه نمایند(مهلت مراجعه ۹ شهریور ۱۴۰۲) 🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد @hashtgerdcity

🔺فروش سه قطعه زمین در شهرک بعثت هشتگرد
🔺متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه نمایند(مهلت مراجعه ۹ شهریور ۱۴۰۲)
🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد
@hashtgerdcity