🔸احداث زمین ورزشی اسکیت در ضلع غربی بوستان دانشجو با مشارکت بخش خصوصی @hashtgerdcity

🔸احداث زمین ورزشی اسکیت در ضلع غربی بوستان دانشجو با مشارکت بخش خصوصی
@hashtgerdcity