حضور_حداکثری #هشت_تیرماه_پای_صندوقهای_رای 🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد

حضور_حداکثری
#هشت_تیرماه_پای_صندوقهای_رای

🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد