🔺با دستور مهندس رئیسی شهردار هشتگرد و در راستای تغییر سیمای بصری ، استفاده از مبلمان جدید و متفاوت در سال‌جاری در دستور کار حوزه معاونت خدمات شهری قرار گرفته و طی ماه‌های اخیر علاوه بر نصب نیمکت های بتنی در بلوار امام(ره) و بوستانهای شهر ، ساخت و راه اندازی اولین تونل نوری […]

 

🔺با دستور مهندس رئیسی شهردار هشتگرد و در راستای تغییر سیمای بصری ، استفاده از مبلمان جدید و متفاوت در سال‌جاری در دستور کار حوزه معاونت خدمات شهری قرار گرفته و طی ماه‌های اخیر علاوه بر نصب نیمکت های بتنی در بلوار امام(ره) و بوستانهای شهر ، ساخت و راه اندازی اولین تونل نوری ، تامین روشنایی میادین ، بهسازی المان میادین از جمله بخش مقدماتی سازه میدان بسیج انجام شده و در همین راستای ضمن برشکاری و جمع آوری تابلوهای فلزی قدیمی بلوارها ، تابلوهای با طراحی جدید ساخته و جایگزین شده است .

🔺طی روزهای قبل تابلوی جدید بلوار سپاه ، بلوار کارگر و بلوار مقداد نصب و در روزهای آتی تابلوهای سبز بلوارهای شهر نیز نصب خواهد شد .

🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد

@hashtgerdcity