🔺به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد، یکی از برنامه های این دوره از مدیریت شهری نظارت مستمر بر پروژه های عمرانی ، بررسی و رفع برخی مشکلات در سطح شهر می باشد که به شکل مستمر هر هفته توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر هشتگرد در حال پیگیری و […]

🔺به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد، یکی از برنامه های این دوره از مدیریت شهری نظارت مستمر بر پروژه های عمرانی ، بررسی و رفع برخی مشکلات در سطح شهر می باشد که به شکل مستمر هر هفته توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر هشتگرد در حال پیگیری و انجام می باشد.
در این بازدیدهای میدانی و هفتگی پس از بررسی ، موارد مورد نظر سریعا در دستور کار شهرداری قرار گرفته و اصلاح آنها با قید فوریت صورت می گیرد.

🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد