🔺 طی جلسه‌ ای با حضور مهندس محمدرضا کاشف رئیس شورای اسلامی شهر هشتگرد،مهندس رئیسی شهردار و چند تن از مدیران شهرداری در خصوص امور معیشتی و رفاهی پرسنل شهرداری تبادل نظر شد و رئیس شورای شهر هشتگرد از توجه ویژه شورا به امور معیشتی و رفاهی پرسنل شهرداری خبر داد. 🔺به گزارش اداره روابط […]

🔺 طی جلسه‌ ای با حضور مهندس محمدرضا کاشف رئیس شورای اسلامی شهر هشتگرد،مهندس رئیسی شهردار و چند تن از مدیران شهرداری در خصوص امور معیشتی و رفاهی پرسنل شهرداری تبادل نظر شد و رئیس شورای شهر هشتگرد از توجه ویژه شورا به امور معیشتی و رفاهی پرسنل شهرداری خبر داد.
🔺به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد،مهندس محمد رضا کاشف با بیان اینکه نیروی انسانی مهمترین سرمایه هر سازمانی محسوب می شود و کارکنان باید شهرداری را خانه خود بدانند گفت : ارائه خدمات رفاهی نقش موثری درافزایش بهره وری و شکل گیری انگیزه در کارکنان دارد.
🔺وی با بیان اینکه در آیین نامه امور رفاهی کارکنان که پیوست ضوابط بودجه شهرداری در بودجه ۱۴۰۳ تصویب خواهد رسید سعی شده در حد قابل قبولی امور رفاهی کارکنان دیده شود و در این آیین نامه سیاست‌ها و حمایت‌های تشویقی و ارتقای سطح رفاه، معیشت و جایگاه شغلی کارکنان شهرداری عادلانه و فراگیر دیده شود .
🔺کاشف از عقد تفاهم بانک شهر جهت پرداخت تسهیلات و توجه ویژه به بیمه تکمیلی کارکنان زحمتکش شهرداری هشتگرد خبر داد .
🔺رئیس شورای اسلامی شهر هشتگرد موضوع مسکن کارکنان شهرداری را یکی از دغدغه های جدی اعضای شورای اسلامی شهر دانست که به دلیل غیر فعال بودن تعاونی مسکن کارکنان شهرداری این امر مغفول مانده بود که با تاکید شورا مقرر شد این تعاونی فعالیت دوباره خود را شروع کند و ما پیگیریهای لازم جهت اخذ زمین جهت ساخت مسکن جهت کارگران و کارمندان شهرداری خواهیم داشت.
🔺 مهندس کاشف در پایان خاطر نشان کرد در راستای بهبود حقوق و معیشت کارکنان شهرداری ، شورا با پیشنهاد شهرداری جهت تامین اعتبار فوق العاده ویژه کارکنان موافقت خواهد نمود.
🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد