🔺مهندس کاشف رئیس شورای اسلامی شهر به همراه مهندس مؤیدی و مهندس فیروززارع از اعضای این شورا با حضور در دفتر رئیس اداره بهزیستی شهرستان اشتهارد انتصاب وی را تبریک و برای ایشان آرزوی توفیق نمودن مهندس بهروز افشاری عضو شورای اسلامی شهر و رئیس سال اول دوره ششم شورا اخیراً و با حکم مدیر […]

🔺مهندس کاشف رئیس شورای اسلامی شهر به همراه مهندس مؤیدی و مهندس فیروززارع از اعضای این شورا با حضور در دفتر رئیس اداره بهزیستی شهرستان اشتهارد انتصاب وی را تبریک و برای ایشان آرزوی توفیق نمودن مهندس بهروز افشاری عضو شورای اسلامی شهر و رئیس سال اول دوره ششم شورا اخیراً و با حکم مدیر کل بهزیستی استان البرز به عنوان رئیس اداره بهزیستی شهرستان اشتهارد منصوب گردیده است.
۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲
🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد