بازدید مهندس رئیسی شهردار هشتگرد به همراه معاونین و مهندس کاشف ریاست شورای اسلامی شهر از روند اجرای عملیات بازسازی گلزار شهدای شهرک ینگی امام 🔺به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد، در این بازدید، مهندس رئیسی در جریان آخرین وضعیت پروژه بازسازی قبور شهدای شهر هشتگرد قرار گرفت. 🔺شهردار هشتگرد […]

بازدید مهندس رئیسی شهردار هشتگرد به همراه معاونین و مهندس کاشف ریاست شورای اسلامی شهر از روند اجرای عملیات بازسازی گلزار شهدای شهرک ینگی امام

🔺به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد، در این بازدید، مهندس رئیسی در جریان آخرین وضعیت پروژه بازسازی قبور شهدای شهر هشتگرد قرار گرفت.

🔺شهردار هشتگرد با تاکید بر اینکه برای تامین اعتبارات این طرح هیچ مشکلی وجود ندارد افزود: مجریان پروژه باید در اسرع وقت نسبت به اتمان بازسازی گلزار شهدای شهر هشتگرد اقدام ‌کنند.

🔺مهندس محمد رضا کاشف ریاست شورای اسلامی شهر نیز در حاشیه این بازدید، از روند بازسازی گلزار شهدای شهر هشتگرد و دیدار با خانواده شهدا اظهار داشت: همه ما وظیفه داریم که راه شهدا را ادامه دهیم و در مسیری که شهدا برای ما ترسیم کرده‌اند حرکت کنیم.

🔺وی در پایان با اشاره به جایگاه ویژه شهدا، خاطرنشان کرد: وقتی می‌گوییم که شهدای ما چیزی از شهدای صدر اسلام کمتر ندارند، باید از زندگی شهدا به خوبی الگو بگیریم و همه ما باید تلاش کنیم که جایگاهی که مناسب شهدا و خانواده آنان است را در محل گلزار شهدای ینگی امام فراهم کنیم.

🗓۱۴ شهریورماه ۱۴۰۲

🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد