🔺احداث زمین تنیس و والیبال ساحلی در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال در هفته دولت توسط حوزه عمرانی شهرداری آغاز گردیده و بخشی از عملیات اجرایی آن آغاز گردیده و انتظار می رود با پیگیری حوزه عمرانی شهرداری در ماه‌های آتی تکمیل و به بهره برداری برسد . 🔺خاکبرداری […]

 🔺احداث زمین تنیس و والیبال ساحلی در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال در هفته دولت توسط حوزه عمرانی شهرداری آغاز گردیده و بخشی از عملیات اجرایی آن آغاز گردیده و انتظار می رود با پیگیری حوزه عمرانی شهرداری در ماه‌های آتی تکمیل و به بهره برداری برسد .
🔺خاکبرداری ، تسطیح ، پی کنی و زه کشی از جمله اقدامات اولیه برای آماده سازی بستر این پروژه می باشد .
🔺 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر هشتگرد
@hashtgerdcity