?آیین معارفه در شهرداری هشتگرد ?با حضور مهندس یگانه شهردار و علی جوادی رئیس شورای اسلامی هشتگرد مراسم معارفه امیر منصور توده روستا بعنوان سرپرست معاونت توسعه و منابع ، آقای حمید یکه فلاح سرپرست سازمان حمل و نقل ، آقای قوام ارمنده سرپرست ناحیه خدماتی ینگی امام ،آقای حسین شفیعی سرپرست املاک ، آقای […]

?آیین معارفه در شهرداری هشتگرد

?با حضور مهندس یگانه شهردار و علی جوادی رئیس شورای اسلامی هشتگرد مراسم معارفه امیر منصور توده روستا بعنوان سرپرست معاونت توسعه و منابع ، آقای حمید یکه فلاح سرپرست سازمان حمل و نقل ، آقای قوام ارمنده سرپرست ناحیه خدماتی ینگی امام ،آقای حسین شفیعی سرپرست املاک ، آقای سید رضا میرغفاری سرپرست امور فرهنگی و ورزشی و آقای قاسم منتظری سرپرست کنترل و رسیدگی به پیمانها در سالن جلسات شهرداری هشتگرد برگزار گردید.