تاکید مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد بر تامین منابع آبی پایدار برای فضای سبز شهری طی جلسه ای به ریاست مهندس علی یعقوبی شهردار هشتگرد و با حضور معاونین و مسئولین واحدهای شهرداری ، تامین منابع آبی پایدار برای آبیاری فضای سبز مورد تاکید قرار گرفت . یعقوبی با اشاره به گستردگی فضای سبز شهر هشتگرد […]

تاکید مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد بر تامین منابع آبی پایدار برای فضای سبز شهری

طی جلسه ای به ریاست مهندس علی یعقوبی شهردار هشتگرد و با حضور معاونین و مسئولین واحدهای شهرداری ، تامین منابع آبی پایدار برای آبیاری فضای سبز مورد تاکید قرار گرفت .

یعقوبی با اشاره به گستردگی فضای سبز شهر هشتگرد که بالغ بر ۱۱۷ هکتار می باشد به لزوم تأمین منابع آبی پایدار برای حفظ و نگهداری این فضاها اشاره کرد و افزود : کاهش نزولات جوی در سالیان اخیر و خشکسالی‌های به وجود آمده سبب گردیده است تا نگهداری فضاهای سبز شهری به دغدغه ای برای مدیریت شهرها تبدیل گردد ، خوشبختانه هشتگرد برای تامین منابع آبی از موقعیت مناسبی برخوردار بوده و نیاز است تا با برنامه ریزی و پیگیری ، این منابع ساماندهی شده و تاسیسات و تجهیزات لازم برای استفاده بهینه از آنها ایجاد گردد .

وی بیان کرد : با توجه به تعامل و همکاری فی مابین شهرداری و شهرک صنعتی هشتگرد مقرر گردیده تا پساب حاصل از تصفیه خانه شهرک صنعتی که پیش از این در اراضی هشتگرد رها می گردید به شهرداری تحویل شده و شهرداری با هدایت آن به مخزن ذخیره سازی در بخش شمالی شهر و ایجاد تاسیسات لازم برای انتقال آن به فضاهای سبز از این منبع آبی برای آبیاری استفاده نماید .

شهردار هشتگرد افزود : با توجه به اینکه بخشی از پروژه جداسازی آب خام فضای سبز از آب شرب شهری در سنوات گذشته اجرا گردیده است لیکن این طرح نیازمند توجه بیشتر و تکمیل است .

وی افزود : علی رغم ایجاد شبکه و لوله گذاری در برخی از خیابان های اصلی شهر بدلیل عدم تکمیل طرح نمی‌توان از آن برای انتقال آب خام به بوستانها بهره برداری کرد و انتظار می رود تا با استفاده از مشاورین ذیصلاح و تهیه مشخصات فنی پروژه ، این طرح در سال‌های آتی تکمیل و بهره برداری گردد .

وی در بخش دیگری به نیاز شهرداری به استفاده از خروجی پساب حاصل از تصفیه خانه شهر جدید هشتگرد اشاره کرد و افزود : با توجه به شیب شمال به جنوب شهر هشتگرد و قرار گیری شهر جدید هشتگرد در بخش شمالی این شهر می توان از انتقال ثقلی پساب حاصل از تصفیه خانه این شهر به مخزن ذخیره سازی در هشتگرد و پس از آن انتقال و استفاده برای آبیاری فضاهای سبز استفاده کرد که نیاز است تا تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز برای انتقال آن با ایجاد مخزن ذخیره در ضلع جنوبی اتوبان و خط انتقال تا مخزن ذخیره سازی در بوستان تندرستی صورت پذیرد .

اجرای آبیاری قطره ای و تحت فشار ، بهینه سازی آبیاری فضاهای سبز با اولویت رفوژ بلوارهای اصلی و میادین شهر از جمله موارد دیگر مطرح شده در این جلسه بوده است .