?‍ جلسه ملاقات مردمی سرپرست شهرداری هشتگرد برگزار شد . ♦️در راستای تكريم ارباب رجوع و تسريع در رسيدگي به مشكلات شهروندان در حوزه شهرداری ، سومین جلسه ملاقات مردمی سرپرست شهرداری هشتگرد با مراجعان شهرداری برگزار شد . ♦️مهندس جلیل امینی سرپرست شهرداری هشتگرد با اشاره به اهميت و ضرورت تكريم ارباب رجوع گفت […]

?‍ جلسه ملاقات مردمی سرپرست شهرداری هشتگرد برگزار شد .

♦️در راستای تكريم ارباب رجوع و تسريع در رسيدگي به مشكلات شهروندان در حوزه شهرداری ، سومین جلسه ملاقات مردمی سرپرست شهرداری هشتگرد با مراجعان شهرداری برگزار شد .

♦️مهندس جلیل امینی سرپرست شهرداری هشتگرد با اشاره به اهميت و ضرورت تكريم ارباب رجوع گفت : از مهمترين راهكارهای جلب رضايت شهروندان ، كوتاه كردن پروسه های اداری است كه به همين منظور برگزاری جلسه ملاقات مردمی تأثير بسزایی در كاهش اتلاف وقت شهروندان و افزايش سرعت رسيدگی به درخواستهای آنها دارد .

♦️دوشنبه ۱۵ شهریور ۲۰ نفر از شهروندان برای رسيدگی به درخواستهای خود با سرپرست شهرداری ملاقات حضوری داشتند.