جلسه ملاقات مردمی مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد برگزار شد ملاقات مردمی مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد مطابق برنامه ابلاغی برگزار شد . برگزاری منظم ملاقات های مردمی به صورت هفتگی نشان از دغدغه مندی مدیریت شهری هشتگرد برای خدمات رسانی به شهروندان دارد و بنابر تاکید شهردار هشتگرد موارد مطرح شده در ملاقات های مردمی در […]

جلسه ملاقات مردمی مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد برگزار شد

ملاقات مردمی مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد مطابق برنامه ابلاغی برگزار شد .

برگزاری منظم ملاقات های مردمی به صورت هفتگی نشان از دغدغه مندی مدیریت شهری هشتگرد برای خدمات رسانی به شهروندان دارد و بنابر تاکید شهردار هشتگرد موارد مطرح شده در ملاقات های مردمی در فرم‌های مشخصی جمع بندی و تا حصول نتیجه به صورت ویژه پیگیری می گردد .