حضور مهندس یگانه شهردار هشتگرد در مراسم آبروی محله و بزرگداشت یاد و خاطره شهید البرزی این مراسم با همکاری شهرداری هشتگرد و حوزه بسیج ۶۱۱ مالک اشتر و به مناسبت هفته دفاع مقدس مقابل منزل این شهید بزرگوار در شهرک بعثت برگزار شد . از مسؤلین محترم , روحانیت معزز و همسایگان منزل این […]

حضور مهندس یگانه شهردار هشتگرد در مراسم آبروی محله و بزرگداشت یاد و خاطره شهید البرزی

این مراسم با همکاری شهرداری هشتگرد و حوزه بسیج ۶۱۱ مالک اشتر و به مناسبت هفته دفاع مقدس مقابل منزل این شهید بزرگوار در شهرک بعثت برگزار شد .

از مسؤلین محترم , روحانیت معزز و همسایگان منزل این شهید بزرگوار که با رعایت پروتکلهای بهداشتی در این مراسم حضور یافتند تقدیر و تشکر می گردد .