مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بمناسبت روز پرستار به بیمارستان امام صادق(ع)هشتگرد رفتند و با اهداء گل ، گرامیداشت روز پرستار را به پرستاران تبریک گفته و از تعدادی از بیماران عیادت کردند.   @hashtgerdcity ???

مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بمناسبت روز پرستار به بیمارستان امام صادق(ع)هشتگرد رفتند و با اهداء گل ، گرامیداشت روز پرستار را به پرستاران تبریک گفته و از تعدادی از بیماران عیادت کردند.

 

@hashtgerdcity ???