رونمایی از المان ظروف سفالین تاریخی شهرستان ساوجبلاغ در حاشیه مراسم افتتاح هفتمین نمایشگاه گل و گیاه هشتگرد ، از المان ظرف سفالین ۵۷۰۰ ساله متعلق به شهرستان ساوجبلاغ رونمایی شد . مهندس آلیانی رئیس اداره سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری هشتگرد و دبیر برگزاری هفتمین نمایشگاه گل و گیاه : با حمایت […]

رونمایی از المان ظروف سفالین تاریخی شهرستان ساوجبلاغ

در حاشیه مراسم افتتاح هفتمین نمایشگاه گل و گیاه هشتگرد ، از المان ظرف سفالین ۵۷۰۰ ساله متعلق به شهرستان ساوجبلاغ رونمایی شد .

مهندس آلیانی رئیس اداره سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری هشتگرد و دبیر برگزاری هفتمین نمایشگاه گل و گیاه : با حمایت و ترغیب مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد و حمایتهای رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و تصویب و پیگیری رئیس و اعضای کمیسیون فضای سبز و سیما و منظر شهری ، این المان که نشانگر پیشینه تاریخی و فرهنگی شهرستان ساوجبلاغ و نمادی از پیوند محیط زیست و تاریخ مشتمل بر تصویر یوزپلنگ ایرانی بعنوان یکی از گونه های حفاظت شده است همزمان با افتتاح نمایشگاه گل و گیاه رونمایی شده و پس از پایان نمایشگاه برای آگاهی شهروندان با این اثر هنری و هویت بخشی در یکی از میادین اصلی شهر نصب خواهد شد .