? شهادت حضرت فاطمه‏ ي زهرا(س) “به روايتی” (۱۱ق) روز شهادت حضرت فاطمه‏ ي زهرا(س) مورد اختلاف مورخين است و يكي از اين موارد، سيزدهم جمادي الثاني مي‏ باشد. فاطمه(س) پس از پدر بزرگوار خود، روز به روز بدنش رو به ضعف و سستي مي‏ گراييد. پيوسته سوخته دل و اشك ريزان بود و در […]

? شهادت حضرت فاطمه‏ ي زهرا(س) “به روايتی” (۱۱ق)

روز شهادت حضرت فاطمه‏ ي زهرا(س) مورد اختلاف مورخين است و يكي از اين موارد، سيزدهم جمادي الثاني مي‏ باشد. فاطمه(س) پس از پدر بزرگوار خود، روز به روز بدنش رو به ضعف و سستي مي‏ گراييد. پيوسته سوخته دل و اشك ريزان بود و در فراق پدر مي‏ گريست.

پس از به خلافت نشستن ابوبكر، خواستند تا از امام علي(ع) براي ابوبكر بيعت بگيرند كه حضرت زهرا(س) مخالفت كرد و این امر به آتش كشيده شدن در خانه‏ ي آن حضرت و وقايع بعدي انجاميد. حضرت زهرا(س) پس از رحلت رسول خدا(ص) از مردم آزار بسيار ديد. به خانه‏ اش هجوم بردند و كودكش را سقط كردند.

در اثر ضرباتي كه به آن حضرت وارد شد، اين نور چشم پيامبر و پاره‏ ي تن رسول خدا، پس از تحمل روزها بيماري، به پدر بزرگوار خود، ملحق گشت. به وصيت آن حضرت، محل دفن وي مخفي مي‏ باشد. گرچه اقوالي در اين باره است، از جمله اين كه شيخ صدوق مرقد مُنوّر آن بانو را خانه‏ ي آن حضرت مي‏ داند كه اكنون جزء مسجد مي‏ باشد. اين قول را ديگران نيز تاييد كرده‏ اند.