?مدیریت شهری هشتگرد مصمم در جذب سرمایه گذار ?جلسه هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری هشتگرد با حضور اعضای شورای اسلامی شهر ، معاونت توسعه منابع و مسؤلین واحد‌های شهرداری برگزار شد . ✅در این جلسه پروژه های پیشنهادی سرمایه گذاری شهر بررسی و چند تن از سرمایه گذاران نیز به بیان خواسته های خود برای […]

?مدیریت شهری هشتگرد مصمم در جذب سرمایه گذار

?جلسه هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری هشتگرد با حضور اعضای شورای اسلامی شهر ، معاونت توسعه منابع و مسؤلین واحد‌های شهرداری برگزار شد .

✅در این جلسه پروژه های پیشنهادی سرمایه گذاری شهر بررسی و چند تن از سرمایه گذاران نیز به بیان خواسته های خود برای مشارکت پرداختند .

✅کلیات مربوط به احداث مجتمع فرهنگی گردشگری و خدماتی در بلوار سپاه بررسی شد .

✅از موارد مطرح شده در این جلسه ساخت مجموعه ای کامل در یک هکتار از اراضی متعلق به شهرداری با کاربری توریستی و گردشگری بوده که می تواند ضمن خدمات دهی به شهروندان هشتگردی و میهمانان بوده که شهرداری تمایل دارد با مشارکت بخش خصوصی احداث نماید .

✅مهندس اسحاقی ، مهندس انصاری و آقای شجری پور از اعضای شورای اسلامی شهر در این جلسه حضور داشتند .