گزارش عمرانی ?اجرای روکش مکانیزه آسفالت خیابان فردوسی در شهرک وحدت توسط حوزه عمرانی شهرداری هشتگرد طی اسفند ماه سال جاری علاوه بر لکه گیری مستمر و روزانه آسفالت و ترمیم نوار حفاری ، تاکنون روکش مکانیزه آسفالت بلوار شهید چمران و خیابانهای همت و گلستان در شهرک ینگی امام ، خیابان جویبار و فردوسی […]

گزارش عمرانی

?اجرای روکش مکانیزه آسفالت خیابان فردوسی در شهرک وحدت توسط حوزه عمرانی شهرداری هشتگرد

طی اسفند ماه سال جاری علاوه بر لکه گیری مستمر و روزانه آسفالت و ترمیم نوار حفاری ، تاکنون روکش مکانیزه آسفالت بلوار شهید چمران و خیابانهای همت و گلستان در شهرک ینگی امام ، خیابان جویبار و فردوسی در شهرک وحدت و لاین شمالی و جنوبی بلوار امام(ره) حد فاصل میدان شهدا تا میدان سپاه با حمل و توزیع بالغ بر ۵۰۰۰ تن آسفالت توسط شهرداری هشتگرد انجام گرفته است .