✅اعضای کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر هشتگرد انتخاب شدند . در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با رای قاطع اعضا ، مسولین کمیسیونهای مربوطه انتخاب شدند . ?آقای بهروز افشاری به عنوان مسئول کمیسیون حقوقی ?آقای محمدرضا کاشف به عنوان مسئول کمیسیون ورزش و جوانان?آقای محسن فیروز زارع به عنوان مسئول کمیسیون برنامه و بودجه?آقای رضا […]

✅اعضای کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر هشتگرد انتخاب شدند .

در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با رای قاطع اعضا ، مسولین کمیسیونهای مربوطه انتخاب شدند .

?آقای بهروز افشاری به عنوان مسئول کمیسیون حقوقی
?آقای محمدرضا کاشف به عنوان مسئول کمیسیون ورزش و جوانان
?آقای محسن فیروز زارع به عنوان مسئول کمیسیون برنامه و بودجه
?آقای رضا واحدی به عنوان مسئول کمیسیون فرهنگی اجتماعی و نماینده شورای شهر در شورای شهرستان
?خانم نرگس صالحی به عنوان مسئول کمیسیون بهداشت و آموزش
?آقای علیرضا مویدی به عنوان مسئول کمیسیون عمران
?آقای جواد فلاحتکار به عنوان مسئول کمیسیون فضای سبز