بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر هشتگرد از بخش جنوبی بلوار امام(ره) مهندس یعقوبی در بازدید از خیابان شهید فخری زاده به توسعه فضای سبز و ایجاد پیاده رو در اطراف آن خیابان اشاره کرد. یعقوبی گفت : کاربرد خیابان شهید فخری زاده که در بخش جنوبی بلوار امام(ره) قرار گرفته است تسهیل در […]

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر هشتگرد از بخش جنوبی بلوار امام(ره)

مهندس یعقوبی در بازدید از خیابان شهید فخری زاده به توسعه فضای سبز و ایجاد پیاده رو در اطراف آن خیابان اشاره کرد.

یعقوبی گفت : کاربرد خیابان شهید فخری زاده که در بخش جنوبی بلوار امام(ره) قرار گرفته است تسهیل در تردد شهروندان و کاهش ترافیک بلوار اصلی می باشد و از جمله مشکلات این معبر عدم تعریض بخش شرقی و اتصال آن به بلوار شهیدان حبیب زاده می باشد که در دستور کار مدیریت شهری قرار خواهد گرفت .

مهندس افشاری رئیس شورای شهر با تاکید بر انجام اقدامات زیربنایی برای رفع ترافیک خیابان اصلی و تسهیل در تردد شهروندان ، ایجاد جاده کمربندی ، تعریض معابر کم عرض و احداث معابر جدید را از جمله برنامه های پیشنهادی برای سالیان آتی دانست .

در این بازدید مهندس مؤیدی مسئول کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر و سرکار خانم صالحی عضو شورا و مسؤل کمیسیون بهداشت و فضای سبز شورای شهر هشتگرد حضور داشتند .