بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از مرکز تولیدات گیاهی ?مهندس افشاری رئیس شورای اسلامی شهر هشتگرد به همراه حاج رضا واحدی عضو شورا از محوطه و گلخانه های شهرداری بازدید و از تلاشهای مسولین مربوطه و کارگران زحمتکش در حفظ و نگهداری فضای سبز و تولید گل و گیاه مورد نیاز شهرداری تقدیر […]

بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از مرکز تولیدات گیاهی

?مهندس افشاری رئیس شورای اسلامی شهر هشتگرد به همراه حاج رضا واحدی عضو شورا از محوطه و گلخانه های شهرداری بازدید و از تلاشهای مسولین مربوطه و کارگران زحمتکش در حفظ و نگهداری فضای سبز و تولید گل و گیاه مورد نیاز شهرداری تقدیر و تشکر نمودند .

?بخش اعظمی از گل و گیاه مورد نیاز سالیانه توسط کارگران شهرداری و با استفاده از امکانات موجود تولید می گردد .

?توده روستا معاونت خدمات شهری و آلیانی رییس اداره سیما ، منظر و فصای سبز شهرداری نیز گزارشی از اقدامات مستمر روزانه و تلاشهای کارگران ارائه نموده و از آماده سازی محوطه برای برگزاری نمایشگاه گل و گیاه خبر دادند .

?طی سال جاری بالغ بر ۴۰۰۰۰ گلدان گل و درختچه برای استفاده در میادین و رفوژ بلوارهای شهر توسط واحد فضای سبز تولید گردیده است .

#واحد_فضای_سبز
#حوزه_معاونت_خدمات_شهری
#شهرداری_هشتگرد

?@hashtgerdcity