✅بازدید مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد از عملیات جدولگذاری معابر شهرک کوثر پیرو تاکید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و پیگیری‌های مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد ، جلسات متعددی با نمایندگان تعاونی های شهرک کوثر جهت برنامه ریزی لازم برای توسعه شبکه معابر و نیز ایجاد زیرساخت ها برگزار شد . همچنین در چند جلسه مکرر […]

✅بازدید مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد از عملیات جدولگذاری معابر شهرک کوثر

پیرو تاکید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و پیگیری‌های مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد ، جلسات متعددی با نمایندگان تعاونی های شهرک کوثر جهت برنامه ریزی لازم برای توسعه شبکه معابر و نیز ایجاد زیرساخت ها برگزار شد .

همچنین در چند جلسه مکرر با دستگاه های خدمات رسان نیز موضوع ایجاد زیرساخت ها و انشعابات مورد تاکید قرار گرفت و مقرر گردید تا به صورت همزمان اقدامات دستگاه های متولی برای توسعه این شهرک و آماده سازی برای سکونت اهالی فراهم گردد .

در همین راستا با دستور شهردار هشتگرد عملیات جدول گذاری معابر فرعی شهرک در دستور کار حوزه عمرانی قرار گرفته و با نظارت مستمر کارشناسان شهرداری در حال انجام است .