برگزاری نماز جماعت در شهرداری هشتگرد با فروکش نمودن شیوع کرونا و واکسیناسیون تمامی پرسنل شهرداری هشتگرد ، پس از دو سال نماز جماعت کارکنان در نمازخانه شهرداری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید . هرچند واکسیناسیون تمامی پرسنل شهرداری انجام گرفته لیکن سرپرست شهرداری همچنان بر رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی […]

برگزاری نماز جماعت در شهرداری هشتگرد

با فروکش نمودن شیوع کرونا و واکسیناسیون تمامی پرسنل شهرداری هشتگرد ، پس از دو سال نماز جماعت کارکنان در نمازخانه شهرداری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید .

هرچند واکسیناسیون تمامی پرسنل شهرداری انجام گرفته لیکن سرپرست شهرداری همچنان بر رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک تاکید دارد و خوشبختانه کارکنان شهرداری همگام با سایر شهروندان برای حفظ جان خود و دیگران در این موضوع همکاری می نمایند .

 

@hashtgerdcity