اولین جلسه شورای معاونین شهرداری هشتگرد در سال ۱۴۰۱ به ریاست مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد برگزار شد . تلاش جهت خدمات رسانی بهینه به شهروندان ، تحقق بودجه مصوب ، اجرای پروژه های عمرانی و تحقق شعار سال از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بوده است .

اولین جلسه شورای معاونین شهرداری هشتگرد در سال ۱۴۰۱ به ریاست مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد برگزار شد .

تلاش جهت خدمات رسانی بهینه به شهروندان ، تحقق بودجه مصوب ، اجرای پروژه های عمرانی و تحقق شعار سال از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بوده است .