‍ ?جلسه کمیسیون فضای سبز شهرداری با موضوع نحوه مدیریت آبیاری و ضرورت حفظ و نگهداری از فضای سبز سطح شهر برگزار شد. ✅ این جلسه که در دفتر معاونت خدمات شهری شهرداری با حضور آقای مهندس نظری مدیریت محترم آبفا شهر هشتگرد، آقای مهندس امینی معاونت خدمات شهر، مهندس آلیانی مدیریت اداره سیما،منظر و […]

‍ ?جلسه کمیسیون فضای سبز شهرداری با موضوع نحوه مدیریت آبیاری و ضرورت حفظ و نگهداری از فضای سبز سطح شهر برگزار شد.

✅ این جلسه که در دفتر معاونت خدمات شهری شهرداری با حضور آقای مهندس نظری مدیریت محترم آبفا شهر هشتگرد، آقای مهندس امینی معاونت خدمات شهر، مهندس آلیانی مدیریت اداره سیما،منظر و فضای سبز شهری، آقای احمدی مدیر بازرسی شهرداری برگزار گردید و در خصوص تغییر ساعات آبیاری، به جهت افزایش راندمان مصرف و صرفه جویی در مصرف آب بحث و تبادل نظر گردید .

? مهندس امینی در ابتدای جلسه از مدیریت آبفای هشتگرد بابت مدیریت تامین آب شرب شهروندان و فضای سبز شهر تقدیر نمودند.

? در ادامه مقرر شد تا هماهنگی و همکاری های بیشتر در راستای تسهیل امورات صورت پذیرد و با توجه به افزایش مصرف آب بدلیل گرما و بیماری کرونا و ضرورت تامین منابع آب پایدار جهت شرب و نگهداری فضای سبز سطح شهر که از اهمیت بالایی برخوردار است ،تاکید گردید .

?مهندس نظری از همکاری و تعامل شهرداری در صدور مجوزهای حفاری و تغییر زمان آبیاری فضاهای سبز شهرداری تقدیر نمود و همکاری و تعامل فی مابین را موجب استفاده بهینه از منابع آبی ، حفظ فضاهای سبز و تامین آب شرب شهروندان دانست .

?هشتگرد دارای ۱۱۷ هکتار فضای سبز بوده و علیرغم کم آبی در سالهای اخیر با برنامه ریزی و صرفه جویی ، هیچ موردی مبنی بر خشکی درختان و فضاهای سبز وجود نداشته است .

?در حال حاضر با پیش بینی های صورت گرفته بیش از ۱۵ هکتار از بوستانها و سطوح سبز شهر هشتگرد به آبیاری قطره ای مجهز شده و برای ممانعت از تبخیر گسترده ، عملیات آبیاری بصورت شبانه صورت می گیرد .