دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی ساوجبلاغ و رئیس هیات امنا مسیر تهراندشت با مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد حاج سعید منصور زارع رئیس شورای بخش مرکزی با تبریک انتخاب مهندس یعقوبی به بیان مشکلات مسیرهای ارتباطی واقع در حریم شهرداری هشتگرد پرداخت و به مشکلات جاده قاسم آباد بزرگ ، تهراندشت ، خور […]

دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی ساوجبلاغ و رئیس هیات امنا مسیر تهراندشت با مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد

حاج سعید منصور زارع رئیس شورای بخش مرکزی با تبریک انتخاب مهندس یعقوبی به بیان مشکلات مسیرهای ارتباطی واقع در حریم شهرداری هشتگرد پرداخت و به مشکلات جاده قاسم آباد بزرگ ، تهراندشت ، خور و سعیدآباد اشاره کرد .

حاج اکبر مهین خیل رئیس هیات امنا مسیر تهراندشت نیز از مشکلات این مسیر گفت و دپوی زباله و نخاله و عدم روشنایی و وضعیت نامناسب آسفالت را از جمله مشکلات این مسیر دانست ، عباس امین رنجبر مشاور شهردار هشتگرد و سایر حاضرین نیز به بیان بخشی از مسائل ، مشکلات و پیشنهادات خود در زمینه ارتقاء خدمات پرداختند .

از جمله موارد مقرر شده در این جلسه ، بازدید مشترک از حریم شهر و بویژه راههای واقع در حریم هشتگرد که مسیر دسترسی روستاهای بخش مرکزی می باشد بوده است .

@hashtgerdcity