?دیدار شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر هشتگرد با رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ ?در این دیدار که متقارن با هفته بزرگداشت بسیج با جناب آقای نوروزی رئیس دادگستری برگزار شد در مورد موضوعات مختلف و مشکلات حوزه شهری بحث و بررسی گردید و مقرر شد تا با همفکری و هم اندیشی و برنامه […]

?دیدار شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر هشتگرد با رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ

?در این دیدار که متقارن با هفته بزرگداشت بسیج با جناب آقای نوروزی رئیس دادگستری برگزار شد در مورد موضوعات مختلف و مشکلات حوزه شهری بحث و بررسی گردید و مقرر شد تا با همفکری و هم اندیشی و برنامه ریزی ،راهکارهای رفع مسائل پیشنهاد و اجرائی گردد .

?در این دیدار آقای مهندس یگانه شهردار هشتگرد آقای مهندس اسحاقی ریاست شورا و آقایان شجری پور ، میرغفاری و انصاری اعضای شورای اسلامی هشتگرد و تعدادی از پرسنل شهرداری حضور داشتند