دیدارفرماندارمحترم شهرستان ساوجبلاغ و شهردار محترم شهر هشتگرد با نماینده مردم شریف ساوجبلاغ ،نظرآباد ،طالقان وچهارباغ در این دیدار ضمن بیان مشکلات و ارائه گزارشی از پروژه های عمرانی شهر هشتگرد ?لازم به ذکر است بعداز این نشست بازدید میدانی از مناطق مختلف سطح شهرهشتگرد صورت پذیرفت.

دیدارفرماندارمحترم شهرستان ساوجبلاغ و شهردار محترم شهر هشتگرد با نماینده مردم شریف ساوجبلاغ ،نظرآباد ،طالقان وچهارباغ
در این دیدار ضمن بیان مشکلات و ارائه گزارشی از پروژه های عمرانی شهر هشتگرد

?لازم به ذکر است بعداز این نشست بازدید میدانی از مناطق مختلف سطح شهرهشتگرد صورت پذیرفت.