رونمایی از تابلوی میدان شهید آوینی در روز فرهنگی هشتگرد به مناسبت روز فرهنگی هشتگرد ، میدان واقع در تقاطع بلوار امام خامنه ای و بلوار مدرس که پیش از این به نام میدان دانش شناخته می شده به نام سید شهیدان اهل قلم شهید سید مرتضی آوینی نامگذاری شد . در رونمایی از تابلوی […]

رونمایی از تابلوی میدان شهید آوینی در روز فرهنگی هشتگرد

به مناسبت روز فرهنگی هشتگرد ، میدان واقع در تقاطع بلوار امام خامنه ای و بلوار مدرس که پیش از این به نام میدان دانش شناخته می شده به نام سید شهیدان اهل قلم شهید سید مرتضی آوینی نامگذاری شد .

در رونمایی از تابلوی این میدان مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد ، مهندس افشاری رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از هنرمندان حضور داشتند .

?در حال حاضر یکی از محلات هشتگرد به نام شهرک دانش و خیابانی با کوچه های فرعی نیز در شهرک کوثر به این نام موجود است
@hashtgerdcity