?عملیات خط کشی خیابانهای سطح شهر توسط سازمان مدیریت حمل و نقل عمومی شهرداری هشتگرد ?با عنایت به دستور سرپرست شهرداری هشتگرد و برنامه‌ریزی صورت گرفته در راستای روان سازی ترافیک و ایمنی شهروندان ، خط کشی معابر سطح شهر در دستور کار قرار گرفت و خط کشی بلوار سپاه و بلوار والفجر انجام پذیرفت […]

?عملیات خط کشی خیابانهای سطح شهر توسط سازمان مدیریت حمل و نقل عمومی شهرداری هشتگرد

?با عنایت به دستور سرپرست شهرداری هشتگرد و برنامه‌ریزی صورت گرفته در راستای روان سازی ترافیک و ایمنی شهروندان ، خط کشی معابر سطح شهر در دستور کار قرار گرفت و خط کشی بلوار سپاه و بلوار والفجر انجام پذیرفت .

?حمید یکه فلاح سرپرست سازمان حمل و نقل شهرداری گفت : بدلیل تردد بالای خودروها در روز , ماشین آلات مکانیزه بصورت شبانه شروع به خط کشی مقطع و خطوط ممتد در خیابان سطح شهر نمودند و این طرح همچنان ادامه خواهد یافت .