هدیه استاد امیر اصغری به مناسبت روز فرهنگی هشتگرد استاد امیر اصغری فوق ممتاز خوشنویسی و عضو انجمن خوشنویسان ایران، متولد سال ۱۳۵۴ در شهرستان نظرآباد از توابع استان البرز است. ایشان خوشنویسی را نزد استادان مرتضی اسدی، ظفر مجدی، زین العابدین واشقانی، کاوه تیموری، مجید امامی، استاد امید ربانی و امیراحمد فلسفی فراگرفت و […]

هدیه استاد امیر اصغری به مناسبت روز فرهنگی هشتگرد

استاد امیر اصغری فوق ممتاز خوشنویسی و عضو انجمن خوشنویسان ایران، متولد سال ۱۳۵۴ در شهرستان نظرآباد از توابع استان البرز است. ایشان خوشنویسی را نزد استادان مرتضی اسدی، ظفر مجدی، زین العابدین واشقانی، کاوه تیموری، مجید امامی، استاد امید ربانی و امیراحمد فلسفی فراگرفت و در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۹۲ موفّق به دریافت مدرک ممتاز و فوق ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران شد.
خوشنویسی دیوان حافظ (۱۳۷۸ و ۱۳۸۵) با مقدّمه استاد دکتر حکمت اله ملاصالحی، رباعیات خیام (۱۳۸۸)، گلستان سعدی (۱۳۸۹) با مقدّمه اسماعیل آل احمد، گزیده ای از اشعار شهریار (۱۳۹۰)، گزیده ای از قطعه های پروین اعتصامی (۱۳۹۱) از جمله آثار چاپ شده استاد اصغری است. این خوشنویس البرزی همچنین قرآن کریم را به خط نستعلیق در طی سه سال کتابت کرده است.

@hashtgerdcity