برای داشتن جامعه ای توسعه یافته و مدنی باید امور را به خود مردم واگذار کرد و نهاد شورا که ریشه در قرآن و مبانی دین مبین اسلامی دارد از دستاوردهای ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که در واقع به فرآیند واگذاری امور به مردم ، عینیت بخشید و به برکت این اتفاق، […]

برای داشتن جامعه ای توسعه یافته و مدنی باید امور را به خود مردم واگذار کرد و نهاد شورا که ریشه در قرآن و مبانی دین مبین اسلامی دارد از دستاوردهای ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که در واقع به فرآیند واگذاری امور به مردم ، عینیت بخشید و به برکت این اتفاق، نقش آفرینی مردم در تعیین سرنوشت خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنند، دوچندان گردید.

اینجانب ضمن گرامیداشت فرارسیدن نهم اردیبهشت سالروز تاسیس نهاد شورای اسلامی، این روز را به اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و بویژه یکا یک اعضای محترم شورای اسلامی شهر هشتگرد تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان توفیق تمامی این عزیزان را در راستای انجام رسالت بزرگ شوراها و خدمت صادقانه و دلسوزانه به مردم شریف خواستارم.

علی یعقوبی
شهردار هشتگرد