کمک ۱ میلیارد ریالی شهردار و شورای اسلامی شهر هشتگرد در مراسم گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد شهرستان ساوجبلاغ

کمک ۱ میلیارد ریالی شهردار و شورای اسلامی شهر هشتگرد در مراسم گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد شهرستان ساوجبلاغ