گزارش عمرانی بازدید مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد به همراه معاونت عمرانی از پروژه‌ آسفالت لاین غربی پل شهید قاسمی به سمت میدان صنعت بنا بر برنامه‌ریزی صورت گرفته در سال جدید ، عملیات روکش آسفالت معابر شهری با اولویت بندی و زمان بندی پیش خواهد رفت و لکه گیری معابر نیز بصورت مستمر اجرا خواهد […]

گزارش عمرانی

بازدید مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد به همراه معاونت عمرانی از پروژه‌ آسفالت لاین غربی پل شهید قاسمی به سمت میدان صنعت

بنا بر برنامه‌ریزی صورت گرفته در سال جدید ، عملیات روکش آسفالت معابر شهری با اولویت بندی و زمان بندی پیش خواهد رفت و لکه گیری معابر نیز بصورت مستمر اجرا خواهد شد .

یعقوبی در بازدید از آسفالت این مسیر بر رعایت اصول ایمنی و نکات فنی در اجرای پروژه‌های عمرانی تاکید کرد .

آسفالت مسیر با توجه به تردد زیاد خوروها به صورت فاز بندی انجام شده و در مجموع ۱۱۰۰ تن آسفالت بصورت مکانیزه توزیع گردیده است .