✅گزارش عمرانی ?اتمام عملیات بتن ریزی پیاده روها ، جدول گذاری و خاکریزی فضاهای سبز بوستان بزرگ شهرک بعثت توسط حوزه عمرانی شهرداری هشتگرد کلنگ احداث بوستان بعثت به مساحت ۵۶۰۰ متر مربع به مناسبت هفته دولت در روز ۱۱ شهریور امسال با حضور مسؤلین به زمین زده شده و مهلت اجرای فاز اول آن […]

✅گزارش عمرانی

?اتمام عملیات بتن ریزی پیاده روها ، جدول گذاری و خاکریزی فضاهای سبز بوستان بزرگ شهرک بعثت توسط حوزه عمرانی شهرداری هشتگرد

کلنگ احداث بوستان بعثت به مساحت ۵۶۰۰ متر مربع به مناسبت هفته دولت در روز ۱۱ شهریور امسال با حضور مسؤلین به زمین زده شده و مهلت اجرای فاز اول آن با اعتبار ۱۳ میلیارد ریال شامل تسطیح و خاکبرداری ، جدول گذاری و کفپوش پیاده رو ها ۴ ماه تعیین شده بوده که پس از گذشت نزدیک به ۳ ماه از شروع عملیات ، بخش اعظمی از عملیات این فاز انجام شده است و با تکمیل کف پوش پیاده روها ، فاز اول پروژه تکمیل می گردد
@hashtgerdcity