⬅️ مدیرکل آموزش و پرورش استان در این دیدار بر لزوم وجود رویکرد فرهنگی در مدیران شهری تاکید کرد و گفت: ? اجرای دقیق مواد ۱۳ و ۱۶ قانون شوراهای آموزش و پرورش که مبین وظایف قانونی شهرداری ها در قبال آموزش و پرورش است مورد انتظار ما است ? مهندس داریوش یگانه شهردار هشتگرد […]

⬅️ مدیرکل آموزش و پرورش استان در این دیدار بر لزوم وجود رویکرد فرهنگی در مدیران شهری تاکید کرد و گفت:

? اجرای دقیق مواد ۱۳ و ۱۶ قانون شوراهای آموزش و پرورش که مبین وظایف قانونی شهرداری ها در قبال آموزش و پرورش است مورد انتظار ما است

? مهندس داریوش یگانه شهردار هشتگرد نیز در دیدار با سالار قاسمی گفت: زمینه های همکاری فراوانی بین شهرداری و آموزش و پرورش وجود دارد و ما آمادگی داریم در حوزه های عمرانی و فرهنگی در کنار آ.پ استان باشیم.