?در راستای بهبود عبور و مرور شهری بعلت ایجاد برآمدگی در آسفالت دور میدان صنعت که محل توقف و چرخش خودروها می باشد با دستور مهندس یگانه شهردار هشتگرد و در ادامه اجرای روکش آسفالت معابر شهری , با استفاده از دستگاه مکانیزه بخش رویه آسفالت این مسیر برش و برداشت شده و روکش آسفالت […]

?در راستای بهبود عبور و مرور شهری بعلت ایجاد برآمدگی در آسفالت دور میدان صنعت که محل توقف و چرخش خودروها می باشد با دستور مهندس یگانه شهردار هشتگرد و در ادامه اجرای روکش آسفالت معابر شهری , با استفاده از دستگاه مکانیزه بخش رویه آسفالت این مسیر برش و برداشت شده و روکش آسفالت با مصالح مناسب توسط واحد عمران شهرداری انجام خواهد گرفت .

?جهت تسهیل در ترافیک مسیر تا پایان عملیات برداشت و اجرای روکش آسفالت , پرسنل محترم پلیس راهور و گشت بازرسی سازمان حمل و نقل شهرداری نیز با واحد عمران همکاری می نمایند .