✅بررسی وضعیت صدور مجوز ساخت برای اراضی قولنامه ای و تشویق شهروند به اخذ سند رسمی ?بنا بر رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری و ممنوعیت صدور مجوز احداث بنا جهت اراضی قولنامه ای و نظر به مراجعات مکرر شهروندان , با پیگیری آقای امین رنجبر مشاور شهردار , جلسه ای به ریاست مهندس […]

✅بررسی وضعیت صدور مجوز ساخت برای اراضی قولنامه ای و تشویق شهروند به اخذ سند رسمی

?بنا بر رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری و ممنوعیت صدور مجوز احداث بنا جهت اراضی قولنامه ای و نظر به مراجعات مکرر شهروندان , با پیگیری آقای امین رنجبر مشاور شهردار , جلسه ای به ریاست مهندس یگانه شهردار هشتگرد , اعضای شورای اسلامی شهر , وکلای برجسته شهر از جمله دکتر آقا محمدی و مسؤلین واحدهای شهرداری در سالن جلسات برگزار و ضمن تفهیم رای صادره , جلسه مشترک با رئیس محترم دادگستری و در صورت امکان تنفیذ قولنامه اراضی و تشویق شهروندان برای اخذ سند رسمی بررسی شد .

?رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری برای تمامی شهرداریها لازم الاجرا بوده و سبب کاهش درخواستهای احداث بنا خواهد شد , اجرای این طرح و الزام مالکین به تهیه سند رسمی می تواند موجب ساماندهی صدور مجوز در اراضی شهری و همچنین کاهش اختلافات ناشی از مالکیت باشد .