?مهندس یگانه شهردار هشتگرد با حضور در کتابخانه الهادی این شهر بصورت ویدئو کنفرانس با مدیر کل کتابخانه های استان گفتگو و در معیت فرماندار از کتابداران برتر و خیر کتابخانه ساز این شهرستان تجلیل و تقدیر نمود . ?مهندس یگانه با تبریک هفته کتاب , تشویق شهروندان به مطالعه و استفاده از ظرفیتهای موجود […]

?مهندس یگانه شهردار هشتگرد با حضور در کتابخانه الهادی این شهر بصورت ویدئو کنفرانس با مدیر کل کتابخانه های استان گفتگو و در معیت فرماندار از کتابداران برتر و خیر کتابخانه ساز این شهرستان تجلیل و تقدیر نمود .

?مهندس یگانه با تبریک هفته کتاب , تشویق شهروندان به مطالعه و استفاده از ظرفیتهای موجود را از جمله مواردی دانست که نیاز به توجه بیشتری دارد .

?یگانه گفت : برگزاری مسابقات فرهنگی و جلب خانواده ها به کتابخانه ها می تواند علاوه بر رونق این اماکن فرهنگی , موجب ارتقاء فرهنگ شهروندی گردد و انتظار می رود در شرایط فعلی جامعه و محدودیتهای ایجاد شده در اثر شیوع کرونا , از بستر اینترنتی و فضای مجازی برای ترویج مطالعه و تشویق شهروندان به ” در خانه ماندن” و عدم خروج از منزل بجز موارد ضروری استفاده شود .