تجلیل مدیریت شهری از بسیجیان شهر هشتگرد به مناسبت هفته بسیج ، مهندس جلیل امینی سرپرست شهرداری هشتگرد به همراه رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر با حضور در حوزه بسیج ۶۱۱ مالک اشتر با اهدای لوح از زحمات فرماندهی حوزه ، فرماندهان پایگاه های بسیج و بسیحیان سطح شهر تقدیر و تشکر نمودند.  

تجلیل مدیریت شهری از بسیجیان شهر هشتگرد

به مناسبت هفته بسیج ، مهندس جلیل امینی سرپرست شهرداری هشتگرد به همراه رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر با حضور در حوزه بسیج ۶۱۱ مالک اشتر با اهدای لوح از زحمات فرماندهی حوزه ، فرماندهان پایگاه های بسیج و بسیحیان سطح شهر تقدیر و تشکر نمودند.